سبک نوحه شور صل‌الله علیک ساکن کربلا

أنت فی قلبی یا اباعبدالله

شور سینه‌زنی أنت في قلبي اباعبدالله

صل الله  علی الباکین علی الحسین

صل الله  علیک یا مصباح الهُدی       صل الله  علیک  روح قالو بلا

صل الله علیک صدرة المنتهی       صل الله  علیک  ساکن  کربلا

صل الله  علیک وارث الانبیا      صل الله  علیک خامس اهل کسا

صل الله  علیک مهجة المصطفی     صل الله علیک ساکن کربلا

بی  تو   از   دنیا   و  عقبا  محرومم

بی تو برجرم بی‌عشقی محکومم

بی تو  به دلم  هم  مشکوکم،  اما

بـــا  تـــو  آرومــه  آرومــه  آرومــم

کربلات فکر روز و خواب شبهامه      کربلات  شیرینیه  رویاهامه

من هرجا که میرم یاد کربلاتم      هرجا که باشم کربلات باهامه

با تو بودم و هستم  و می‌مونم       با تو  خیالم  راحته می‌تونم

أنت فی قلبی یا اباعبدالله …. أنت فی قلبی یا اباعبدالله

أنت فی قلبی یا اباعبدالله …. أنت فی قلبی یا اباعبدالله

……………………………………………..

صل الله  علیک وارث الانبیا     صل الله  علیک خامس اهل کسا

صل الله  علیک مهجة المصطفی   صل الله  علیک ساکن کربلا

عمریه حس می کنم روی  سرم      سایه لطف و عنایات و کرم

وقتی که دل من باشه حرمت     پس منم میشم کلید دار حرم

با عشقت رو به راهم و  ردیفم

با عشقت  غم  دنیا  رو  حریفم

یک عمره نون و آبم رو دادی تو

یک عمره با تو  معلومه  تکلیفم

أنت فی قلبی یا اباعبدالله …. أنت فی قلبی یا اباعبدالله

أنت فی قلبی یا اباعبدالله …. أنت فی قلبی یا اباعبدالله

……………………………………………..

صل الله علیک المهتوک الخبا           صل الله علیک قتیل الادغیا

صل الله علیک منهور فی الورا          صل الله علیک ساکن کربلا

بی کفن موندی روی خاک صحرا   لب تشنه جون دادی کناردریا

دم  غروبا  روی  تل  زینب               هنوز  میاد  صدای  ثم  اسبا

واویلا تنت رو  زمین سر به  نیزه

خیمه رو گرفت  نگاه های  هرزه

اون همه آدم دورت هلهله کردن

رقیه داره دست و پاش می لرزه

بی کفن موندی مادرت بمیره      زینب میره سرت رو پس بگیره

أنت فی قلبی یااباعبدالله …. أنت فی قلبی یااباعبدالله

أنت فی قلبی یااباعبدالله …. أنت فی قلبی یااباعبدالله

……………………………………………..

پخش آنلاین سبک این نوحه با صدای حسام الدین کاشنده

 

 دریافت فایل صوتی این سبک

دانلود با لینک کمکی